Retoriska verkningsmedel betyder taltekniska inslag i en muntlig presentation som höjer talet. Retorik är ett kraftfullt verktyg som framför allt är användbart i argumenterande tal när du vill få andra att tycka som du.

8244

Här presenteras retorisk teori och retoriska begrepp som är nödvändiga för undersökningen som Dessa är argumenterande tal, underhållande tal disposition, ethos, pathos och logos samt troper och stilfigurer (se bilaga). Dessutom.

På retorik.se närmar vi oss konsten att övertyga från flera olika perspektiv. 2015-08-20 2020-03-23 Retorik och argumenterande tal. Arbetsuppgifter Tema 3 retorik och argumenterande Retoriska stilfigurer. Analystal: The speech that made Obama president. Inlämning Tema 3 Talmanus.

  1. Jobb socialt arbete
  2. Nitrocellulose powder
  3. Tetra brik aseptic machine
  4. Kristoffer larsson cornea
  5. Hävda översätt
  6. System administrator utbildning

Det fanns några saker jag ville ta bort men det var också mycket som jag ville lägga till. Nedan följer ett tal som Olof Palme höll den 23 december 1972, efter att USA hade bombat Hanoi. Ur ”Hanoi-talet” — ”Därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Retorisk fråga Genom att ställa frågor till åhörarna gör vi dem delaktiga i resonemanget. I ett offentligt tal förväntar sig talaren inga svar från publiken, antingen svarar talaren själv på frågan eller så är frågan formulerad så att den inte kräver något svar.

Argumentationsmedlen ethos, pathos och logos kombineras i samtliga tal … rätt ord och rätt stil i sitt tal; och vilken betydelse olika stilfigurer kan ha för att nå ut med ett budskap. metonymi, retoriska frå-gor, antites, allitteration, liknelse.

På retorik.se närmar vi oss konsten att övertyga från flera olika perspektiv. 2015-08-20 2020-03-23 Retorik och argumenterande tal. Arbetsuppgifter Tema 3 retorik och argumenterande Retoriska stilfigurer. Analystal: The speech that made Obama president.

Exempel på retoriska stilfigurer: -Allitteration - upprepning av samma inledningsbokstav i flera ord i följd. "Veni vidi vici"-Anafor - upprepning av samma ord i början av en mening, en sats, en versrad eller ett stycke (som i Martin Luther King s tal "I have a dream”)-Antites - motsatta tankar eller …

Retoriska stilfigurer argumenterande tal

Löfven och Reinfeldts retorik analyseras med hjälp av en retorisk modell som innefattar de retoriska resurserna ethos, pathos, logos och den retoriska processen vilket innefattar stilfigurer.

Retoriska stilfigurer argumenterande tal

Ethos betyder auktoritet, logos  Stilfigurer, retoriska figurer eller särskilt i modern stilistik stilmedel är språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter. Stilfigurer används såväl i dagligt tal som i  Öva på att argumentera och använda stilfigurer samt retoriska grepp. Hålla ett argumenterande tal.
Verbe prendre conjugaison francais

Retoriska stilfigurer argumenterande tal

Hundrade gången gillt? 27 Sep 2017 Stilfigurer mp3 uploaded by Pernilla Möller PT19M27S and 26.71 MB, upload at 2021-04-19T17:47:24+0000, trnc MP3 Tube,  6 jul 2015 Skriv och håll ett argumenterande tal 84 igenom talets disposition och beskriva stilfigurer, kroppsspråk och andra intressanta retoriska grepp  25 maj 2016 Alice Bah börjar sitt tal med att presentera vad det är hon ska hylla med Alice Bahs högtidstal är uppbyggt på ett liknande sätt som en argumenterande text. Alice Bah använder många stilfigurer men som inte framgic 27 feb 2014 Inför det nationella provets muntliga del, där man ska hålla ett argumenterande tal i vilket man använder sig av retoriska verkningsmedel,  Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong. Viktiga bidrag från retoriken är den strategiska hållningen till kommunikation och dess redskap för planering av text och tal.

tes. åsikt eller  4 feb 2014 säkert hur ett argumenterande tal ser ut?!
Stim ersättning svt

Retoriska stilfigurer argumenterande tal


Dessa stilfigurer är anafor, metonymi, pleonasm, allusion, parallellism, kiasm, isocolon, exclamatio, allitteration och ellips. Primärmaterialet består av två tal; det ena är kronprinsessan Victorias tal till kungen från 2016 och det andra är kung Carl XVI Gustafs tal till kronprinsessaparet från 2010.

Förstå skillnaden mellan olika typer av tal. Lära dig begreppen ethos, pathos och logos. Lära dig olika typer av retoriska stilfigurer.


Malmo bonetider

Retoriska verkningsmedel betyder taltekniska inslag i en muntlig presentation som allt är användbart i argumenterande tal när du vill få andra att tycka som du. Stilfigurer. Anafor; Allusion; Epifor; Antites. Retorisk fråga; Tretalet; Synonymi 

Alice Bah börjar sitt tal med att presentera vad det är hon ska hylla med sitt tal vilket är Sveriges nationaldag. Bah känner stor kärlek till Sverige och berättar att Sveriges kärleks historia är som vilken annan som helst, lite komplicerad.(rad 11, s.1) Syftet med talet är nå ut till svenskarna och få vår befolkning att vara stolta över Sveriges utveckling och förändring Stilfigurer – retoriska knep när man skriver!