Henning Bergenholtz: Norsk Riksmålsordbok; Ilse Cantell - Nina Martola: Nationalencyklopedins ordbok; Karl Johan Danell: Jeannie Enwall/Ruth Lötmarker: 

2444

Folkets lexikon

Ordböckerna har uppdaterats med tiotusentals nya ord och fraser och fått en ny sökfunktion. Dessutom har det tillkommit flera helt nya titlar. En kvalitetsordbok som förklarar vad orden betyder. En vidareutveckling av NE:s svenska ordbok. Utarbetad av erfarna lexikografer. Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.

  1. 3 fas kontakt biltema
  2. Idrottspsykologi utbildningar
  3. Eläkkeen hakulomake
  4. Simskola stenungsund arena

Juridik från A till Ö. 4 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. NEO = Nationalencyklopedins ordbok. Utarbetad vid Språkdata Göte-borgs universitet 1–3, 1995–1996. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker. Jämte motsvarande databas för SO, tillgänglig i ett intranät vid Insti- Där förekommer emellertid ingen hänvisning till någon ”värdegrund”. Ordet saknar motsvarighet i andra språk (med undantag för norskan, där något liknande förekommer), och i svenskan är det tämligen nytt.

Nationalencyklopedins ordböcker – här ingår Svensk ordbok, synonymlexikon och ett antal tvåspråkiga lexikon. Svenskt språkbruk.

Folkets lexikon

Hundratusentals lärare, elever, yrkesverksamma och privatpersoner använder NE som kunskapsleverantör och källkritiskt verktyg. NE:s Ordbok, a dictionary in three volumes (1995–1996) NE:s Årsband, complementary volumes concerning current events and fast changing information distributed annually since 1997; NE:s Sverigeatlas, an atlas of Sweden (1998) NE:s Världsatlas, a world atlas (1998) NE-spelet, a quiz game with 8,000 questions (1999) Abstract. Anmeldt værk:Nationalencyklopedins ordbok 1–2 1995–96.

Svensk ordbok, utgiven av Norstedts Ordbok, är också utmärkt och mycket större till omfånget. Stor och mycket bra är också nationalencyklopedins ordbok i tre 

Nationalencyklopedins ordbok

”investering” trots avhandlingsämnet  Akademiens ordbok ('The Dictionary of the Swedish Academy,' hereinafter SAOB ) is related to the verb snarka NEO: see Nationalencyklopedins ordbok. 26 maj 2016 Enligt Nationalencyklopedins ordbok förekommer ordet ”evidens” i svenskt språkbruk sedan 1716, medan ”evident” återfinns redan mer än 50  Henning Bergenholtz: Norsk Riksmålsordbok; Ilse Cantell - Nina Martola: Nationalencyklopedins ordbok; Karl Johan Danell: Jeannie Enwall/Ruth Lötmarker:  For meir informasjon sjå her. The European Dictionary Portal. Universitetet i Bergen og Språkrådet © 2021. E-post: ordbokene@  Ved Universitetet i Bergen føregår det no oppdatering og revisjon av Norsk Ordbok. Ordbokprosjektet Norsk Ordbok A–H (NO-AH) har som hovudmål å digitalisera  Web based encyclopedia. The Swedish National Encyclopedia (Svenska Nationalencyklopedin) in full-text including several dictionaries.

Nationalencyklopedins ordbok

Nationalencyklopedin kom till efter ett beslut i svenska riksdagen, och detta, om inget annat, gör den unik i Sverige. Debatten som framtvingade detta beslut berodde till stor del på svår torka i publicistbranchen vad stora uppslagsverk gäller. Ett franskt lånord, som är känt både i dialekter och riksspråk och som i Nationalencyklopedins ordbok klassas som vardagligt, är konkarong i frasen hela konkarongen ’alltsammans, allesammans’. Nationalencyklopedins ordbok (NEO) beskriver och förklarar 70 000 svenska ord och uttryck. Bokversionen utgavs i tre band 1995-96 och är utarbetad av Språkdata vid Göteborgs universitet. Vid uppslagsordet får du veta bl.a. vad ordet betyder, i vilket sammanhang det kan användas, hur det skall uttalas samt dess historia.
Equality ombudsman

Nationalencyklopedins ordbok

Utgivningsår: cop. 1996.

Stora nyheter i NE:s ordböcker. Nu har NE:s digitala ordböcker blivit fler, bättre och enklare att använda. Ordböckerna har uppdaterats med tiotusentals nya ord och fraser och fått en ny sökfunktion.
Personkemi på engelska

Nationalencyklopedins ordbok


Men det finns även goda moderna specialböcker såsom Brown (1991), och i vissa fall kommer man långt med större uppslagsverk såsom exempelvis Webster's Dictionary. Till hjälp för att tolka innebörden av svenska namn har vi Nationalencyklopedins ordbok till god hjälp.

2014-06-05 Nationalencyklopedins ordbok. Anledningen till att endast Nationalencyklopedins ordbok används är att syftet med sökandet efter begreppens lexikala betydelse endast var att visa på ett spektrum inom begreppet begåvning snarare än att analysera begreppen utifrån olika källor. Det finns inga omdömen till denna titeln.


Cinderella viking line kryssning

Nationalencyklopedin (NE) Elektroniskt uppslagsverk. Allmänt uppslagsverk, som innehåller hela den tryckta Nationalencyklopedin i fulltext, inkl. NE:s ordbok (svensk och engelsk) samt atlas. Länk till Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedin. NE. Universitetsbiblioteket.

Ordet saknar motsvarighet i andra språk (med undantag för norskan, där något liknande förekommer), och i svenskan är det tämligen nytt. Det dök upp under 1990-talet – men är okänt ännu i Nationalencyklopedins ordbok 1996. Nationalencyklopedins ordbok, NEO en språklig kunskapskälla för alla.