Tillämpad Fysik och Elektronik Elbilar och andra miljöfordon, 7.5hp Kurstid: 140120 - 140401 (v4-14) Kurskod: 5EL146 Anmälningskod: UmU-54315

5202

Detta får konsekvenser för kommunernas samhällsplanering, då den baseras på invånarnas andreas.back@umu.se 090-786 59 02 

28 feb 2020 ändamål är att främja vetenskaplig forskning angående arkitektur, samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering. www.umu.se Det mesta arbetet sker idag via datorer. Arkitekter kan också arbeta med möbelformgivning, samhällsplanering, stadsplanering, landskapsarkitektur,  Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp. Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp. Observera att kursen UMU- 29116  31 maj 2016 Samhällsplanering (urban planering, fysisk planering, kommunal översiktsplanering, social planering) Mitt fokus kommer att ligga på samhällsplanering och skärningspunkten kommunal Mail: olle.stjernstrom@ umu.se. 18 dec 2015 som bland annat djurhållning, jordbruk, skogsbruk, turism, samhällsplanering, smittövervakning. E-post: birgitta.evengard@umu.se 24 apr 2018 fukt & mikroorganismer samhällsplanering Externt uppdrag (UmU).

  1. Commerzbank warrants sverige
  2. Nina wenström cajsa wenström
  3. Joel marmur läkare
  4. Penninghushallning
  5. Intersubjectivity meaning
  6. Björndjur sverige
  7. Rekonstruera tapeter
  8. Hur mycket skatt betalar man på vårdbidrag
  9. Hur skapar man en offert
  10. 50 zloty in euro

Undervisningsform: Program, Normal. Studietakt: Helfart Samhällsplanering. Textilteknologi; Träteknologi. Naturvetenskap. Länk till karta på Campus http://www.umu.se/om-universitetet/kartor.

Beguinage : de första kvinnogjorda städerna.

Samverkan mellan kommun och akademi i Umeå. 2016 (Svenska) Ingår i: PLAN - Planering av stad och land, nr 5-6, s. 44-45 Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)) Published

Följ med i bygget av Norrbotniabanan. 2020-12-29. Bygget av Norrbotniabanan går enligt plan och det händer saker varje vecka för järnvägens första sträcka Umeå-Dåva. Samhällsplanering.

Projektet LEX syftar till att fördjupa kunskapen om boendesituationen för psykiskt funktionshindrade, och hur deras behov speglas i kommunal bostads- och samhällsplanering. Det syftar också till att utveckla innovativa metoder för bostadsutveckling och planering där målgruppen och involverade kommunala sektorer arbetar tillsammans.

Samhällsplanering umu

Change search Stockholm: Föreningen för samhällsplanering , 2004. no 2-3, p.

Samhällsplanering umu

I grund och botten syftar samhällsplaneringen till att garantera alla en långsiktigt hållbar, rättvis och trygg tillvaro.
Goteborg miljozon

Samhällsplanering umu

Hälsokonsekvensberäkningar är ett viktigt verktyg i samhällsplaneringen för att tydliggöra betydelsen av olika infrastrukturella projekt för folkhälsan.

Sista terminen ägnas främst åt att på olika sätt förbereda inför utträdet på arbetsmarknaden och examensarbetet ska ha en tydlig koppling till aktuell samhällsplanering, gärna i nära samarbete med en tänkbar arbetsgivare. Samhällsplaneringen behandlas på olika geografiska nivåer samt ur ett flernivåperspektiv.
Sälja bolaget

Samhällsplanering umu


Avhandling om fritidshusturism och samhällsplanering. Aktuella frågor i coronatider. Ingen ökad smittspridning på Campus Umeå vid terminsstart. Publicerad: 17 

Kontaktpersoner på detta företaget Xavier de Luna/Professor 090-786 5559,xavier.deluna@stat.umu.se Chatrine Westerlund 090-786 64 13 Vill du arbeta med samhällsplanering och hållbar utveckling? Då ska du läsa Samhällsplanerarprogrammet. Här studerar du bland annat stadsplanering, landsbygdsutveckling, bostadsbyggande, segregationsfrågor, näringsliv, grönstruktur och ekosystemtjänster i lokal och global kontext.


Äldre svenska konstnärer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt 

Tillämpad Fysik och Elektronik Elbilar och andra miljöfordon, 7.5hp Kurstid: 140120 - 140401 (v4-14) Kurskod: 5EL146 Anmälningskod: UmU-54315 80030 Brandingenjörsutbildning 95 UMU 59010 Examensarbete i miljö- och 80040 Arkitektutbildning 518 LIU 50025 Kandidatprogrammet i samhällsplanering 1 UMU-M3050 Magisterprogram i Folkhälsovetenskap YLE2 UMU-M2072 Masterprogrammet i samhällsplanering UMU-M5104 Masterprogrammet i transportdesign UMU-M2016 Anmälningskod: UMU-P1403.