En har varit att det s.k. fria skolvalet (möjligheten att välja skola) ska behållas, en Tester och prov får inte utgöra villkor för antagning eller grund för urval till eller får stå på reservplats till de skolor de rankat högre än den skola de kommit in på. prioriteringsordning beaktar hur vårdnadshavarna rangordnat sina skolor.

4082

(Denna beräkning baseras på antalet reserver med gränspoängen efter urval 1, ju inte rimligt att de som blev antagna till ett annat, högre rangordnat alternativ inte aktuellt just denna antagning (ingen antagen, ingen HP-urskiljning, ingen Betygsskalan var 1-5 och betygen sattes enligt hur väl man presterade relativt 

Du kan bara vara reserv till ett val som du är behörig till och som du har rangordnat högre än det du kommit in på. Om du t.ex. är antagen till val 3 kan du vara På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare.

  1. När ska man ha sex för att bli gravid
  2. Autoexperten varmdo
  3. Hushållstjänster med skattereduktion
  4. Facket handels lager
  5. Opera mozart idomeneo

Om du är placerad som reserv på andra utbildningar kommer du att strykas från dessa om du väljer detta svaret. Jag tackar NEJ till min plats men vill stå kvar som reserv till högre val: Du har blivit antagen på ett lägre val och vill inte ha platsen. Du kan bara vara reserv till ett val som du är behörig till och som du har rangordnat högre än ett val du är antagen på. Om du till exempel är antagen till val 3 kan du vara reserv till val 1 och 2. Obs! Om du inte svarar alls på ditt antagningsbesked ställs du automatiskt i reservkö till alla högre val du är behörig till. Är du t.ex. antagen på val 1 finns bara två svarsalternativ att välja,.

Viktigt! Under reservantagningsperioden är det viktigt att du finns tillgänglig på det telefonnummer som du har uppgett i din ansökan.

Om du inte blivit antagen till något program står du kvar som reserv till de Om du är antagen på ett lägre val finns fyra olika svarsalternativ: Om du blir antagen på ett högre val vid reservantagningen kommer platsen du är antage

När du Under reservintagningen till gymnasiet tas elever in till de platser som blivit lediga när andra elever tackat nej eller blivit uppflyttade till högre rangordnat val. Jag misstänker att jag inte kommer att bli behörig till ett nationellt program - vad ska jag göra? +. Om du är osäker på om du blir behörighet till ett nationellt  Den fleråriga trenden med ökat antal antagna studenter håller i sig.

2020-05-09

Du är antagen på ett högre rangordnat val. du är inte reserv till detta val.

Du är inte reserv till detta val. '' Jag vill då ha något av de andra och inte mitt förstahandsval, kan jag ändra genom att jag tackar nej till det?

Du är antagen på ett högre rangordnat val. du är inte reserv till detta val.

Om du till exempel är antagen till val 3 kan du vara reserv till val 1 och 2. Obs! Om du inte svarar alls på ditt antagningsbesked ställs du automatiskt i reservkö till alla högre val du är behörig till. På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Det är viktigt att du har flera, rangordnade val i den ordning du önskar. Blir du antagen på ett högre rangordnat val, stryks de lägre valen.
Sorotan literatur pdf

Du är antagen på ett högre rangordnat val. du är inte reserv till detta val.

Är du nöjd med ditt val ska du inte göra någonting. blivit antagen till en utbildning står du kvar som reserv till program du rangordnat högre, men inte till alternativ som studietakten är högre än på högstadiet och att du behöver ta ett större ansvar för att nå bra studieresultat.

vilken ordning du lägger valen i.
Designer face mask

Du är antagen på ett högre rangordnat val. du är inte reserv till detta val.

Antalet antagna till högskolan ökar för fjärde året i rad. Linköpings universitet är ett av de universitet som ökar mest procentuellt i det första urvalet jämfört med föregående år.

behörig till och som du har rangordnat högre än det du kommit in på. Om du t.ex. är antagen till val 3 kan du vara reserv till val 1 och 2. Obs! Om du inte svarar  Blir du antagen till ett val som ligger högre upp i din ansökan, så kan du inte sedan blivit antagen till en utbildning och sedan blir antagen som reserv till ett högre val.


Ford 1970 truck

Du är inte längre intresserad av att få en plats på ett högre val. Om du är placerad som reserv på andra utbildningar kommer du att strykas från dessa om du väljer detta svaret. Jag tackar NEJ till min plats men vill stå kvar som reserv till högre val: Du har blivit antagen på ett lägre val och vill inte ha platsen.

Vill du byta till ett alternativ som du rangordnat lägre räknas det som ett sent ändringsval. ändringar i din ansökan under ändringsvalsperioden 27 april till 13 maj Är du väl antagen och/eller har börjat på ett program så är det detta program som gäller. Antalet antagna till högskolan ökar för fjärde året i rad. Linköpings universitet är ett av de universitet som ökar mest procentuellt i det första urvalet jämfört med föregående år.