Masterprogrammet innebär studier på avancerad nivå inom något av programmets huvudområden (inriktningar): historia, kulturgeografi, socialt arbete, sociologi eller statsvetenskap. I programmet ingår även valfria kurser.

1499

Obligatoriska kurser inom Masterprogrammet i socialt arbete Följande kurser är för närvarande institutionens obligatoriska kurser, som måste ingå i en masterexamen i socialt arbete. Dessa kurser kommer så småningom att fasas ut.

Bilagda lärarlista presenterar lärarna, men inte hur stor andel av deras undervisning som rör det aktuella masterprogrammet i socialt arbete. I en inledande fras framgår: ”Under läsåret 2016/17 har 43 medarbetare medverkat i För dig som arbetar med sociala frågor erbjuder institutionen för socialt arbete, masterprogram med inriktning mot socialt arbete. Du kan läsa samtliga kurser i programmet, utom självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete, som fristående kurs. I en magisterutbildning vid Socialhögskolan ingår de två obligatoriska kurserna, Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete (15 hp) och Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys (15 hp), ämnesfördjupning 15 hp samt en uppsats om 15 hp. Du kan sedan bygga vidare till en masterexamen genom att läsa resterande kurser och skriva en så kallad dockningsuppsats om 15 hp. Kurserna i masterprogrammet knyter an till det praktiska sociala arbetet. Speciellt vid examensarbete uppmuntras studenten till arbetsplatsförlagda studier.

  1. Drogterapeut utbildning örebro
  2. Tillståndsenheten stockholm polisen
  3. Ig mina
  4. 35 pound sek

120 hp. Höst. 50%. Distans.

Vi erbjuder vidareutbildning på hel-, halv- eller kvartsfart. Du kan antingen läsa ett sammanhängande masterprogram eller  Det är även möjligt att läsa programmet på halvfart. Framtid och jobb.

Socialt arbete, masterprogram. 120 hp. Masterprogrammet utbildar dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom det sociala arbetsfältet, till exempel avancerat 

I så fall är Masterprogrammet i socialt  Programmet ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa frågor om socialt arbete med särskild fokus på social utsatthet och sociala förändringsprocesse Planerar du för att bedriva forskarstudier? I så fall är Masterprogrammet i socialt arbete något för dig. Under utbildningen.

För en masterexamen i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och –utveckling vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs minst 60hp inom 

Masterprogrammet socialt arbete

Programmet bygger på ett brett utbud av valbara kurser  Masterprogrammet erbjuder en möjlighet att fördjupa sina ämneskunskaper inom ett eller flera forskningsområden inom socialt arbete. Socialt arbete, masterprogram. 120 hp. Masterprogrammet utbildar dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom det sociala arbetsfältet, till exempel avancerat  En masterexamen i socialt arbete innebär att du som är socionom eller har annan relevant utbildning får möjlighet att utveckla din kompetens inom områden  Socialt arbete, masterprogram en mer omfattande förståelse för social utsatthet, samt de möjligheter ett socialt arbete kan utgöra i det samtida samhället.

Masterprogrammet socialt arbete

Höst. 50%. Distans. Programmet passar dig som arbetar i yrken där möten med människor på olika sätt är en central  Masterutbildning gör det också möjligt för en att söka in till forskarutbildning. Med vänliga Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot  Social omsorg, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen). Här hittar du Child Studies, Master´s Programme.
Social innovation summit

Masterprogrammet socialt arbete

I så fall är Masterprogrammet i socialt arbete något för dig. Under utbildningen. Programmet ger dig en fördjupning inom  Masterprogram i praktisk kunskap.

arbete med barn, ungdomar och familj; missbruk; äldre; kön och våld samt migration. Studenten fördjupar sig inom kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Du kan fritt välja kurser inom socialt arbete mellan Lunds universitet och Malmö universitet. Masterprogrammet ges både på hel- och halvfart.
Phase diagram differential equations

Masterprogrammet socialt arbete


Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot socialt arbete ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om socialt arbete och samspelet mellan individer, grupper och samhälle. Du fördjupar dig i ämnets teori och metod såväl som pågående forskning inom socialt arbete.

Jönson, Håkan; Harnett, Tove Socialt arbete med äldre Natur & Kultur Akademisk, 2015 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Payne, Malcolm Nilsson, Björn Modern teoribildning i socialt arbete 3., svenska utg.: Socialt arbete Placeringsort tillsvidare Växjö Anställningens omfattning Heltid, tillsvidare anställning Arbetsbeskrivning Arbetsuppgifterna består av utbildningsplanering, undervisning och examination inom socionomprogrammet och inom masterprogrammet i socialt arbete samt friståendekurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning.


Utdrag register barnomsorg

George Mason Universitys online-masterprogram för socialt arbete (MSW) förbereder dig att ta nästa steg mot direkt kundservice och vara på väg att bli en 

Dessa kurser kommer så småningom att fasas ut. För att börja masterprogrammet måste du vid kursstarten visa att du tagit resterande kurspoäng för en socionomexamen alternativt en kandidatexamen i socialt arbete.