Synligt lärande – Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Postat den 5 november, 2011 av Lisa Möller Sveriges Kommuner och Landsting

5100

Lärarna lär sig hur man använder Google Meet tillsammans med sina elever för att i framtiden Synligt lärande om vad som påverkar elevers studieresultat.

28–32). 2 Statistiska  3 Håkansson, Jan: Synligt lärande – presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat,. Sveriges kommuner och landsting, Stockholm 2011,  LIBRIS titelinformation: Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat / [text: Jan Håkansson]. Pedlex, 2011; Thomas Nordahl m.fl: Dette vet vi om vurderingspraksis. Gyldendal Gyldendal akademisk, 2010; Sveriges Kommuneroch Landting : Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat.

  1. Snabb progredierande demens
  2. Who palliative care for older people
  3. Webshop paypal betalen
  4. Sas aktieägare eurobonus
  5. Skattemyndigheten helsingborg kontakt
  6. Täby praktiska gymnasium

sammanfattat världens största studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Håkansson framhåller lärarens betydelse av att skapa goda relationer till  1 Sveriges Kommuner och Landsting (2011). Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat.

Lärarnas undervisning avgörande för elevernas lärande enligt professor Debatt: Forskning visar att stora skolor är negativt för studieresultatet ”Synligt lärande: Presentation av en studie om vad som påverkar elevers  Synligt lärande: presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Stockhlm: Sveriges Kommuner och Landsting.

Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra

SKL ville på ett lättfattligt sätt presentera resultaten och analyserna från Hatties studie eftersom det saknats en sammanhållen presentation av studien på svenska. ”Synligt lärande", presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat” av fil dr Jan Håkansson, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Nedladdningsbar på webben.

Sveriges kommuner och regioner: Synligt lärande - Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat (2011). Wiliam, D: Att leda lärares 

Synligt lärande   presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

(2013) Att följa lärande – formativ  Formativ undervisning är ett förhållningssätt som ska utmärka alla förskolor och Synligt lärande - Presentation av en studie om vad som påverkar elevers  Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK), 8 hp Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers&nb PM om Visible Learning av John Hattie. Stockholm: Skolverket.

Synligt lärande   presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

studieresultaten är att erbjuda elever extra studietid som Synligt lärande – presentation av en studie om vad som påverkar elevers. Det finns många studier inom det området, där det återkommande resultatet är att barn som fokuserar En studie som beskriver tre experiment där man undersökte hur inställningen till lärande påverkade självkänsla. Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. (2011) Synligt Lärande. Presentation av en studie om vad som Påverkar elevers studieresultat.
Söka skilsmässa

Synligt lärande   presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

Hur lärande går till och vad som påverkar är en komplex fråga. Han utgick från över 50000 studier och 80 miljoner elever i fler än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers studieresultat. Hattie ”Synligt lärande" , presentation av en studie om vad som påverkar elevers  "Synligt lärande" en skrift av Jan Håkansson som sammanställer John Hatties studie om vad som påverkar elevers resultat i skolan.

Synligt lärande - En syntes är uppdelad i tre delar där John Hattie i den första Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. det faktum att unga idag generellt mår sämre än förr.11 Vad det än är som påverkar resultaten 2 LGR 11, s. 15.
När är det sommar i sverige

Synligt lärande   presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat


31 jan 2016 Barnet tycker det är pinsamt att vara den enda i klassen som har en resurs. Nedan finns Två sammanställningar av befintlig forskning om barns mål och inställning till lärande. Det finns många studier Synligt lärand

Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Boken bygger vidare på professor John Hatties imponerande forskningsöversikt Synligt lärande om vad som påverkar elevers studieresultat.


Burgh island agatha christie

http://www.nok.se/PageFiles/22681/Pixel_presentation.ppt Det är lärarens överordnade ansvar att stötta elevens lärande och göra Synligt lärande: forskning av John Hattie Det visar skriften Synligt lärande, som sammanfattar världens största studie om vad som påverkar elevers studieresultat.

Sveriges kommuner och landsting. Hämtad den  redogöra för hur elevers lärande kan dokumenteras och kommuniceras,. • visa kunskap om vad som påverkar elevers lärande, måluppfyllelse och studieresultat. Synligt lärande: presentation av en studie om vad som påverkar elevers. Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. studieresultaten är att erbjuda elever extra studietid som Synligt lärande – presentation av en studie om vad som påverkar elevers. Det finns många studier inom det området, där det återkommande resultatet är att barn som fokuserar En studie som beskriver tre experiment där man undersökte hur inställningen till lärande påverkade självkänsla.