Terminsplanering i idrott och hälsa årskurs 9 Ärentunaskolan v.45-48 Nät/racket spel Centralt innehåll: fortlöpande under lektionstid. Vi Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina

6623

Centralt innehåll. Idrott och hälsa • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar

Centralt innehåll; Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. En uppvärmning som alla gör inom vilken idrott/aktivitet som helst. Uppvärmningen ska involvera stora muskelgrupper så som ben och armar för att få igång blodcirkulationen/värmen i kroppen. Tempot ska till en början vara långsamt och ökas successivt mot slutet. Terminsplanering idrott och hälsa Ht-17 Årskurs 4-6 Vecka Aktivitet Centralt innehåll årskurs 4-6 35 Friidrott (Ute) Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, (…). Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

  1. Lex care
  2. Eneryda glasbruk
  3. Teqnion
  4. Svensk ordbok utgiven av svenska akademien
  5. En gang jag segla i hamn

Kunskapskraven ska kopplas till det centrala innehållet  Ämnets syfte Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga IDH 1: Kursmål, syfte och centralt innehåll  av J Josefsson · 2013 · Citerat av 1 — Hon anser att det är bra att eleverna måste vara allsidiga i ämnet. Hon gillar hur kursplanen är skriven och framförallt inledningen i det centrala innehållet, det vill  Kursen ger utökad behörighet för undervisning i grundskolans åk 1-3 i idrott ämnesdidaktiska arbetsformer inom det centrala innehållet i idrott och hälsa för  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Idrott och hälsa 1 – specialisering. Kurskod: IDRIDO01 inom vald idrott. Centralt innehåll Kunskapskrav 10  Hur ska kunskapskraven bedömas? När? v. 34-35. Lekar.

Årskurs 4-6 . Årskurs 7-9 . Gymnasieskolan.

Centralt innehåll i förskoleklass Fokus på grovmotoriska grundformer. till exempel balansera, gunga, hänga, springa, hoppa och klättra i olika miljöer, såväl inomhus som utomhus och under olika

Fokus på grovmotoriska grundformer. till exempel balansera, gunga, hänga, springa, hoppa och klättra i olika miljöer, tränas inomhus och i olika utomhusmiljöer, exempelvis i skogen, i vatten, på is och snö.Detta övar vi exempelvis genom redskapsbanor, lekar … Centralt innehåll. Centralt innehåll engelska; Centralt innehåll idrott och hälsa; Centralt innehåll musik; Centralt innehåll NO; Centralt innehåll SO; Centralt innehåll svenska som andraspråk; Centralt innehåll svenska; Centralt innehåll matematik; Länktips Centralt innehåll-Idrott och hälsa åk 7-9.

Centralt innehåll i årskurs 2 Rörelse Fokus på grovmotoriska grundformer. till exempel balansera, gunga, hänga, springa, hoppa och klättra i olika miljöer, tränas inomhus och i olika

Centralt innehåll idrott

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Simning i mag- och ryggläge. Centralt innehåll för åk 7-9: Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter,… Ur kunskapskraven och centralt innehåll i kursen idrott och hälsa 1. Kunskapskrav (Vad ska eleven kunna) Centralt innehåll (Bredd av aktiviteter) E. C A. Eleven kan med goda . rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kropps-liga förmågan. Centralt innehåll-Idrott och hälsa åk 4-6.

Centralt innehåll idrott

I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.
Liberal demokratik partiyasi maqsadi

Centralt innehåll idrott

Ämnets syfte Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Regler, taktik  Med centrala innehåll som ”Rörelse” och ”Friluftsliv och utevistelse”, vilka är förankrade i ämnet och idrottslärarutbildningens traditioner, finns  Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor Centralt innehåll som rör simundervisning: I årskurs 1–3. Idrott och hälsa kartläggning åk 3 bygger på kursplanens centrala innehåll i Kunskapskrav, förmågor och centralt innehåll är tydligt kopplade till aktiviteterna. forskning idrott och hälsa.

Skolverket anger som ämnets syfte och centrala innehåll”. Planering av ämnet idrott och hälsa för läsåret 16/17. Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa Centralt innehåll utifrån Lgr11 som är aktuellt i år 1-3.
Julkalendern. om ölet inte vill jäsa så stoppa i farfars gamla byxor

Centralt innehåll idrott


exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och 

Kursen idrottsspecialisering 2 omfattar punkterna 1–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom specifik idrott.


Filosofie magisterexamen english

Ur kunskapskraven och centralt innehåll i kursen idrott och hälsa 1. Kunskapskrav (Vad ska eleven kunna) Centralt innehåll (Bredd av aktiviteter) E. C A. Eleven kan med goda . rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kropps-liga förmågan.

kullekar och dess regler, Centralt innehåll för åk 1-2 Rörelse och idrott Undervisningen ska utgå från att introducera eleven till olika former av rörelse och idrott. Eleven ska få möjlighet att utveckla balans och rörelseförmåga samt förmågan att hantera olika redskap. Eleven ska få möjlighet att träna rums- och kroppsuppfattning genom lek. Kunskapskraven ska ligga till grund för bedömningen av elevernas kunskaper genom hela skoltiden och är konstruerade utifrån ämnets mål och det centrala innehållet. Kunskapskraven ger stöd för att bedöma elevernas kunskaper och för att upptäcka vad eleven behöver utveckla vidare samt om någon form av stöd behöver sättas in. I ämnet Idrott och Hälsa finns kunskapskrav i v.