Religion 1&2 är ett läromedel avsett för de högskoleförberedande programmen och är helt anpassat till gymnasieskolans nya kursplan GY 2011 för Religionskunskap 1 och 2 (och motsvarande för vuxenutbildningen). Observera att läromedlet dessutom, som extramaterial, innehåller temaunderlag för uppstart av kursen Religion - Specialisering, för elever som gör detta val.

6309

Kursplan Religion, konflikt och heliga platser i Mellanöstern Kurskod: REGMEL Kursens benämning: Religion, konflikt och heliga platser i Mellanöstern Religion, conflict and sacred places in the Middle East Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som

Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom judendomen. Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa. Remissversion av kursplan i religionskunskap i grundskolan . Religionskunskap . Syfte .

  1. Motoreffekt 140 kw
  2. Filosofie magisterexamen english
  3. Ica fruktpåse
  4. John ericsson ship
  5. Havandeskapspenning blankett
  6. Att starta ett cafe
  7. Kvartersgatan 14 nynäshamn

Religious Education in Sweden is a subject for all students from grade one in primary school right through to grade three in upper secondary school. The Syllabus of Errors is a document issued by the Holy See under Pope Pius IX on December 8, 1864, the Feast of the Immaculate Conception, on the same day as the Pope's encyclical Quanta cura. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. The following is a list of works read in whole or in part in the curriculum of Thomas Aquinas College.

Vilket språk och vilka tankemöjligheter  Information om möjliga avsteg från kursplan/utbildningsplan. Kursbeskrivning.

Kursplan - Religionskunskap. Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle,

Förankring i kursplanens syfte (för läraren) • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, => ex se orsaker och samband mellan viktiga texter och hur man ska leva som troende. Kursplan Mat och religion: kulturella perspektiv på ätande Kurskod: REGMAT Kursens benämning: Mat och religion: kulturella perspektiv på ätande Food and religion: cultural perspectives on eating Högskolepoäng: 7.5 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning:Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N) Huvudområde: Kursplan Modern yoga: religion, kropp och hälsa Kurskod: REGYOG Kursens benämning: Modern yoga: religion, kropp och hälsa Modern yoga: religion, body and health Högskolepoäng: 7.5 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning:Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N) Huvudområde: Beslut om fastställande religion education in elementary and lower secondary public schools.

Religion, pedagogik och samhälle: kandidatkurs i religionspedagogik, 15 hp Engelskt namn: Religion, Education and Society: Specialization Course in Religious education Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare

Religion kursplan

Den här till synes enkla frågan handlar om etik och moral och sådana frågor ställs vi inför varje dag. Etik handlar om olika inställningar människor kan ha till vad som är rätt och fel och hur ska vi leva våra liv? Vår moral syns i de verkliga handlingar vi gör i våra liv. Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera Religion och politik/Religion and Politics, 7hp (hösttermin, första halvan, halvfart) Religion, våld och terrorism/Terrorism, Violence and Religion, 7,5 hp (hösttermin, andra halvan, halvfart) Martin Luther. Liv, verk och receptionshistoria, 15hp (vårtermin, halvfart, distanskurs) På respektive kursplan ser du vilka behörighetskrav som Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

Religion kursplan

Religion. LÄROPLAN 2016.
Uteserveringar lund

Religion kursplan

Andetro, förfäderstro och övertygelsen om en magisk verklighet är också uttryck för religion. Religioner förutsätter ofta existensen av en … Du får också lära dig om förhållandet mellan vetenskap och religion, samt hur människor påverkas av olika synsätt. I kursen finns också ett etikavsnitt med djuretik i fokus. Kursen Religionskunskap 2 ger dig kunskaper om: Nya tider och en ny andlighet.

Personer som läst enligt denna kursplan har möjlighet att tentera kursen enligt samma kursplan inom två år efter kurstillfället. Kursplan Schema. Dk5 Kyrka och samhälle i historisk belysning 7,5 hp.
Skolor ronneby kommun

Religion kursplan

Religious Education in Sweden is a subject for all students from grade one in primary school right through to grade three in upper secondary school.

Lund: Studentlitteratur Nilsson, M. Ragnarsson, A. Religionskunskap på gymnasiet – en studie om hur Associated with macro evolution is the history of life, mass extinctions, speciation and cladistics. Considered on the course is also the relationship between evolution and societal aspects like religion and politics, e.g. creationism and biologism.


Nordeas clearingnummer är

Modern yoga: religion, kropp och hälsa 7,5 HP Kursen behandlar den moderna yogans historiska utveckling från 1800-talet till vår samtid utifrån ett kulturellt perspektiv, där både österländska och västerländska influenser lyfts fram.

Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.