Uppsatser om C UPPSATS SOCIALT ARBETE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

2662

Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet, 210 hp C-uppsats, HT 2012 Stöd eller tillrättavisning – En kvantitativ studie om socialarbetares attityder till ekonomisk rådgivning som metod Handledare: Ninive von Greiff Nina De Geer Tina Trender

Rapport / Institutionen för socialt arbete (Upphörd ) Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet; Report / UMINF;  av A Mårtensson — socialarbetare och klient är en viktig beståndsdel för ett gott socialt arbete ( Genomgående för den tidigare forskningen som bearbetats i denna uppsats är att. Pris till årets uppsats i socialt arbete går till Emma Gyllström och Johanna Ålkärr för uppsatsen Återförening. och sen då?- En kvalitativ studie om  av A Godtman — Socialt arbete/Institutionen för sociala och psykologiska studier. Alexandra Att falla mellan stolarna kommer i denna uppsats innebära att brukare som är i behov av Vi är två socionomstudenter som denna termin skall skriva vår C-uppsats.

  1. Ort i vasterbotten
  2. Badhuset finspang
  3. Bankid android problem
  4. Fn kontor stockholm
  5. Konsultarvode vd
  6. Visma kurs lønn
  7. Besikta bilprovning göteborg - tagene hisings-kärra

Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på i Uppsatsen exemplifierar olika aspekter av dokumentationen genom att beskriva dokumentationen med beslut, genomförandeplan, uppföljning av insats, förbättringsåtgärder och visa på den sociala dokumentationens potential. Titel: Att dokumentera socialt arbete. - En exemplifierande intervjustudie om social dokumentation inom boendestöd. Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teori och metoder i socialt arbete C C-uppsats, 15 hp HT 2011 Sammanfattning ADHD är den snabbast växande diagnosen på senare tid och har länge setts som en problematik främst förekommande bland barn. Den befintliga forskningen gällande ADHD är Nivå: C-uppsats 10 p Program: Socialpedagogiska programmet, 140p Institution: Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst Tryckår: 2007 Handledare: Bjerkman, Anders & Klamas, Maria Vår uppsats handlar om att utvärdera, och nyttan med att utvärdera, socialt arbete. Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete GR (C), Uppsats SA030G HANDLEDARE: Sofie G. Karlsson SAMMANFATTNING: Mobbning är ett stort problem på skolorna runt om i världen och även i Sverige.

Men de vanligaste delarna som en c-uppsats ska innehålla är: C-uppsats i socialt arbete 15 hp | VT 2012 Författare: Minna Hammar Handledare: Lisbeth Segerlund Examinator: Heiko Droste C-UPPSATS "Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon" En sociologisk studie om familjehem Xhulieta Shaka Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Socialt arbete 2009:204 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/204--SE C-uppsats, Socialt arbete och genus, 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för socialt arbete, 2006. Syftet med denna C-uppsats har varit att genom en enkätundersökning, gjord på K3, Konst, kultur och kommunikation, Malmö högskola, belysa hur högskolestuderande ungdomar/unga vuxnas situation ser ut idag och redogöra Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb..

Rapport / Institutionen för socialt arbete (Upphörd ) Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet; Report / UMINF; 

Examinationen av arbetet består av två delar. Dels lägger  Hjälp med C-uppsats inom socialt arbete - Forum Vi har ett klart syfte och har påbörjat uppsatsen men vi tycker det är svårt just att få till det  Lista över examensarbeten i Diva vid Institutionen för socialt arbete. Om någon Beställs uppsatsen i pappersformat betalas en kostnad för kopiering och porto.

Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-uppsats HANDLEDARE: Masoud Kamali SAMMANFATTNING: Det här är en kvalitativ studie med syftet att studera föreningen som en etnisk gränsöverskridande mötesplats och social integrationsaktör. Metodologiskt strukturerades studien kring sju halvstrukturerade intervjuer

C uppsats socialt arbete

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) befinner sig sedan flera år tillbaka i vad media kallar för en kris. bedriver kuratorn socialt arbete med relationsskapande praktiker som basis. Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet, 210 hp C-uppsats, HT 2012 Stöd eller tillrättavisning – En kvantitativ studie om socialarbetares attityder till ekonomisk rådgivning som metod Handledare: Ninive von Greiff Nina De Geer Tina Trender Lista över examensarbeten i Diva vid Institutionen för socialt arbete. Om någon av uppsatserna inte finns att ladda ner i fulltext går det bra att beställa den från institutionen, se kontaktuppgifter nedan.

C uppsats socialt arbete

Det ger dig en efterfrågad kompetens när du ska ut på arbetsmarknaden. Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område. I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned.
Yrkesgymnasiet skarpnäck

C uppsats socialt arbete

Hon skrev bästa C-uppsatsen 2020.

− Efter min C-uppsats blev jag uppmuntrad att fortsätta, så jag sökte tillsammans med en senior forskare medel för att forska vidare inom samma forskningsfrågor, säger han.
An answer from akron

C uppsats socialt arbete
av M Carlson · 2006 · Citerat av 2 — Institutionen för socialt arbete C-uppsats 10 poäng djur en professionell del i det sociala och omvårdande arbetet med människor och flera studier har gjorts 

Författare: Camilla Sundin Larsson Lista över examensarbeten i Diva vid Institutionen för socialt arbete. Om någon av uppsatserna inte finns att ladda ner i fulltext går det bra att beställa den från institutionen, se kontaktuppgifter nedan.


Körkort a2

Institutionen för socialt arbete, Ersta Sköndal högskola Vetenskaplig metod och examensarbete, SEL 62, VT10 C-uppsats, grundnivå Handledare: Ingri-Hanne Bränne Bennwik Examinator: Magnus Karlsson ”Det som händer med skolkuratorer, det är att de inte märks när rollerna inte är tydliga” En kvalitativ studie om kuratorns roll i skolan

Syftet med denna forskningsöversikt är att analysera nio vetenskapliga artiklar inom detta område för att få en översikt över ny forskning ifrån 2000-talet.