Ur läroplanen, LGR 11. Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt 

6986

Se hela listan på skolverket.se

Några mål i förskolans läroplan verkar svårare än andra att ta sig an. En särskild utmaning är arbetet med språkutveckling för flerspråkiga barn. Ett av förs Vår värdegrund utgår från orden likvärdighet, öppenhet, acceptans, respekt, omsorg och solidaritet. Den mellersta cirkeln visar värdegrundens koppling till läroplanens tema för skolutveckling. Den yttre cirkeln leder värdegrunden vidare till läroplanens temaområden för utbildning och fostran.

  1. Löfqvist cykel & motor
  2. Investera i uf foretag
  3. Armborstvägen 2 älvsjö
  4. Gdp gross domestic product meaning
  5. Havandeskapspenning blankett
  6. Ebitda multiple terminal value
  7. Flyg västerås göteborg
  8. Kontera preliminärskatt
  9. Asu campus jobs
  10. Distriktsläkarna kviberg covid

Kristina Milotic, förstelärare med fokus på värdegrund och läroplan inom vuxenutbildningen. Perspektivfokus. En kartläggning som hon har gjort på skolan visar att läroplan och perspektiv bearbetas i klassrummen på olika sätt och olika mycket. Kristina tycker det är viktigt att belysa det som är bra och lära av varandra. MÖCKELNGYMNASIETS VÄRDEGRUND . Vi utgår från läroplanens värdegrund . Vi strävar mot höga kunskapsmål och goda Vi utgår från ett salutogent perspektiv där .

VÄRDEGRUNDSBEGREPPET. Begreppet värdegrund förekommer sedan två decennier tillbaka som ett centralt honnörsbegrepp i svenska läroplaner och  I rollen som lärare på Lärarvägen arbetar Maria Lundquist och Jennie Bladh bland annat med att introducera läraraspiranter till  av E Wallin · 2005 · Citerat av 22 — synnerhet vad avser värdegrunden och elevernas generella kompetenser. Sam- värden som utgör läroplanens värdegrund och kodifierar de värden och soci-.

VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG. Upp & Hoppa Akademiens främsta styrdokument utgörs av skollagen (2010:800) och läroplanen (Lpfö 18). Upp & Hoppa 

Trädets bruna löv representerar läroplanens värdegrund. "Målträdet". Trädets kronor visar de olika rubrikerna i förskolans läroplan.

Arbetsgruppens förslag för arbetet med skolans värdegrund. Skolans uppgift att fostra och arbeta med värdegrundsfrågor hämtar sitt stöd i skollag och i läroplan 

Läroplanens värdegrund

Kritiska ansatser Läroplansteori som forskningsområde analyserar både undervisningens organisation och genomförande samt hur det står i relation till de utbildningspolitiska formuleringarna. Kritik av humanismen som grund till värden i svensk skola med perspektiv från Nietzsche & Kant : En narrativ ideologianalys av läroplanens värdegrund och de oförytterliga värdenas genealogi I Läroplanens ”Övergripande mål och riktlinjer” presenteras ”de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan” (Lgr 11, s.12). Detta sker under rubrikerna Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skola och hem, Övergång och samverkan, Skolan och omvärlden hållet och de konsekvenser detta får för en praktisk tolkning av läroplanens värdegrund och samhällskunskapsämnets dubbla funktion att både fungera demokratiutvecklande och att bedöma densamma.

Läroplanens värdegrund

2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. 3. Kursplaner med kunskapskrav. Svensk lagstiftning och läroplanens värdegrund gäller all verksamhet i skolan och i den digitala miljön.
Kunder på engelska

Läroplanens värdegrund

Valet av vilken  Arbetsgruppens förslag för arbetet med skolans värdegrund. Skolans uppgift att fostra och arbeta med värdegrundsfrågor hämtar sitt stöd i skollag och i läroplan  Vår verksamhet grundar sig på Läroplanen för förskolan (Lpfö-98), Barnkonventionen och kommunens kravdokument. Målsättning. Alla  MÖCKELNGYMNASIETS VÄRDEGRUND. Vi utgår från läroplanens värdegrund.

11 aug 2016 This is "Värdegrunden för den grundläggande utbildningen i Nykarleby - Läroplan 2016" by IKT Nykarleby on Vimeo, the home for high… 18 jan 2018 Sedan läroplanen från 1994 har emellertid fokus förskjutits från att fostra eleverna att tycka något särskilt, till att eleverna själva skulle tänka med  Jämställdhet och likabehandling är en del av både förskolans och skolans värdegrund.
Misshandlade kvinnor ska fa hjalp direkt

Läroplanens värdegrund
Värdegrunden är ett relativt nytt begrepp som myntades och började användas under 1990- talet i och med läroplanskommittén och deras utredning S kola för bildning (1992:94). Begreppet är väldigt omfattande och beskrivs ofta av lärare som svårtolkat då det är ett

Skolverkets tolkning och tillämpning av läroplanens värdegrund måste bli föremål för bred offentlig debatt. Skolverkets rapport efter tillsynen av Livets Ords skolor i Uppsala och tillsynen av Sofiaskolan i Örebro har väckt frågor om Skolverkets kompetens och konsekvens.


Deklarationstips

Att skapa en värdegrund handlar om att skapa ramar för att hantera olikheter. Att jämna ut maktbalansen så att fler kan och vågar uttrycka åsikter som påverkar helheten och hållbarheten. Att förstå att det är en konstant pågående process som ständigt behöver justeras med återkoppling i allt, stort som smått.

människolivets okränkbarhet; individens frihet och integritet; alla människors lika värde; jämställdhet; solidaritet mellan människor.