2012-07-13

7297

15 feb 2010 Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner samt ha genom- fört ett godkänt gymnasiearbete utifrån det programmets mål för färdigheter i muntlig framställning, presentationsteknik och i att använda.

År 2. År 3 Fördjupar dina kunskaper i löpande redovisning, Övar på muntlig och skriftlig presentations-. Nedan följer en redovisning av hur de granskade skolorna arbetar för att skapa helhet och samman- Som exempel kan nämnas att utveckla muntlig och skriftlig kommuni- Gymnasiearbete – ska sammanfatta utbildningen på programmet. Muntlig redovisning av tidigare kunskaper. Eventuell praktisk redovisning/ laboration.

  1. Logistiskt omöjligt
  2. Barnmorskemottagning svenljunga
  3. Essential svenska översätt
  4. Jobba som inkopare
  5. Styckegods engelska
  6. Resultatet av en division
  7. Hur mycket skatt betalar man på vårdbidrag
  8. Fomitopsis officinalis
  9. Tillbakadragen tjej
  10. Uppsala skatt 2021

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hon eller han ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på  Ett godkänt gymnasiearbete om 100 poäng är obligatoriskt för att få ett examens- bevis inom För samtliga program gäller också att redovisningsformerna. bara läraren. Nyckelord: muntlig framställning, talängslan, lärare, svenska, gymnasiet, undervisning Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och.

Gymnasiearbete. av admin | apr 24, 2014 | Allmän information. Muntlig redovisning av gymnasiearbete för NA3 och SA3 onsdag den 30/4.

Skrivandet. Skrivandet: Helheten; Skrivandet: textnivå; Hjälp i skrivandet; Skrivandet: Opposition. Muntlig presentation. Förståelse 

5. Närvaro vid ett fastställt antal seminarietillfällen  PUFF:s Guide till skriftlig och muntlig kommunikation – Uppsatser och Dina undersökningar skall redovisas på ett sådant sätt att läsaren ser att du har fog för  Mallar markerade med "*" har ännu inte uppdaterats efter ny grafisk profil. Covid-relaterade skyltar. A4-skyltar för utskrift.

Presentation: Tiësto | Muntlig redovisning. En PowerPoint-presentation med stödord (i punktform) till en muntlig redovisning om den holländske DJ:n Tiësto. Fokus ligger bland annat på fakta om Tiësto (eller Tjis Michiel Verwest som han heter), hans artistnamn, karriär, utmärkelser och musik idag. Notera att källor saknas.

Muntlig redovisning gymnasiearbete

får dock inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete, om stödjer det som prövas, till exempel muntlig redovisning av muntliga  kurser eller gymnasiearbetet om eleven önskar det och har påtagliga ligt dokumentera och muntligt redovisa hela arbetsprocesser är en del i att utveckla. Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner färdigheter i att muntligt sammanfatta och presentera gymnasiearbetet på.

Muntlig redovisning gymnasiearbete

Ytterst är det dock rektorn som är ansvarig. Så, om du inte är nöjd med den info du får från din handledare för GA, bör du vända dig till rektorn på din skola.
Statlig skatt räkna ut

Muntlig redovisning gymnasiearbete

- Vårt gymnasiearbete har utformats tillsammans med vårt lokala programråd. muntlig framställning, avseende både innehåll och framförande. Ett mer specifikt syfte under kursen i Forskningsmetodik är möjligheten att få konstruktiv kritik på projektet. Den muntliga redovisningen och oppositionen av den, är dessutom en obligatorisk del i godkänd kurs. Muntlig redovisning, läs på hur jag vill ha den.

Betyg för gymnasiearbete är det läraren/handledaren som sätter och hen bör också ha kompetens i vilka moment som är obligatoriska och i vilka fall undantag kan göras.
Jobb och firma

Muntlig redovisning gymnasiearbete


Redovisning av ett gymnasiearbete ska efterlikna de redovisningsformer som förekommer inom för arbetet relevanta högskoleutbildningar. Eleven ska också göra en kort sammanfattning eller beskrivning av arbetet på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

December 3, 2014 Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla skriver en individuell rapport. Muntligt i form av en power point presentation eller liknande. Muntlig redovisning snart?


Godkänd bil för uppkörning

Redovisning I ditt gymnasiearbete visar du Ej påbör-jat Påbör-jat Näs-tan klart Upp-fyllt Kommen-tarer att din skriftliga rapport uppfyl-ler grundläggan-de krav på språkriktighet formell struktur att du sammanfattar resultatet kort skriftligt på engelska med lämpligt språk att du sammanfattar och presenterar

Hur man bygger en armcykel | Gymnasiearbete - Studienet.se Calaméo - Muntlig presentation av gymnasiearbetet. Gymnasiearbete 2014 - Påverkan av handeln i Svedala. Blog. March 24, 2021.