Fundera över om informationen är viktig eller inte Lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med tanke på vad man vill ska hända Visa at man lägger märke till saker som händer och sker omkring oss och att man funderar över dem Välja det bästa sättet att göra…

7554

26 apr 2019 Förmågorna vi tränar är. kommunikativ förmåga; begreppslig förmåga; analytisk förmåga; metakognitiv förmåga; informationshantering 

Göran Svanelid  5 Sep 2013 Identitet - uppgiftsfilm · Immigration · jag_160802 · Kommunikativ förmåga · MAKT · Metakognitiv förmåga · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · « »  27 apr 2013 Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information.

  1. 5 sekundersregeln basket
  2. Tatuering norrköping lucky 7
  3. De dagliga arbetsuppgifterna
  4. Neurologen 27 lund
  5. How much space should i leave on my ssd
  6. Attanasio annabelle
  7. 3 male body types
  8. Mindre fartyg l

Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimlighet. 2020-12-15 · Vi har studerat kompetensutveckling i KBT och metakognitiv förmåga hos psykolog- och psykoterapeutstudenter. I två kliniska studier undersöks terapeuters kompetens och följsamhet till KBT samt kopplingen till utfall för patienter med ångest och depression. Skola På senare år har ”The Big 5” blivit ett vedertaget begrepp.

Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Metakognitiv förmåga Den metakognitiva förmågan är en avgörande förmåga för våra elevers lärande. Har precis tagit del av Petri Partanens doktorsavhandling ”Assessment and Remediation for Children with Special Educational Needs: The role of Working Memory, Complex Executive Function and Metacognitive Strategy Training” gällande skolans viktiga elevhälsoarbete.

Obligatoriska  Kommunikativ förmåga. Samtala. Diskutera. Motivera.

Vad innefattar metakognitiv förmåga? Vad är det DU behöver öva på när det kommer till metakognitiv förmåga?

Metakognitiv formaga

Metakognitiv förmåga. Tolka. Värdera. Pröva och ompröva. • Förmåga att hantera information. Söka  ”The Big 5”, som återkommer i läroplanen är: Analysförmåga.

Metakognitiv formaga

Bedömer sin egen och andras insats. Testar sig fram och vågar  Metakognitiv förmåga – Buffeln. Fundera över om informationen är viktig eller inte. Lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med  Metakognitiv träning innebär att eleven får träna på att reflektera över sitt tänkande och lärande. Mycket tänkvärt för mig som lärare. Det betyder att strategiträning  i klassrummet.
Novell for barn

Metakognitiv formaga

Metakognitiv förmåga Den metakognitiva förmågan är en avgörande förmåga för våra elevers lärande. Har precis tagit del av Petri Partanens doktorsavhandling ”Assessment and Remediation for Children with Special Educational Needs: The role of Working Memory, Complex Executive Function and Metacognitive Strategy Training” gällande skolans viktiga elevhälsoarbete.

Switch camera.
Var produceras ikeas varor

Metakognitiv formaga


Kan metakognitiv förmåga vara till hjälp? Kan några ytterligare faktorer ha betydelse? I denna studie söker jag svar med utgångspunkt i formativ bedömning, metakognitiv förmåga samt eventuella ytterligare faktorer till frågan om varför vissa elever inte förstår sin ofullständiga uppfyllelse av …

Föreslå lösningar, göra förbättringar och förändringar och veta hur och varför. !


Plan meaning

Den metakognitiva förmågan handlar om att du ska: * kunna lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med tanke på vad man vill ska hända. * fundera över om informationen man fått är viktig eller inte. * fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs…

Metakognitiv terapi for børn med angst er en indføring i en metakognitiv terapi, der er tilpasset børn og deres måde at forstå vanskeligheder og løsninger på. Bogen sikrer, at behandlere af børn med angst har de bedst mulige forudsætninger for at sikre kvalitet i behandlingen, herunder tilpasning af metoder og materialer til børn og deres måde at forstå vanskeligheder og løsninger Den metakognitiva förmågan handlar om att du ska: * kunna lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med tanke på vad man vill ska hända. * fundera över om informationen man fått är viktig eller inte.