Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia; Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

1414

Till den praktiska filosofin hör också politisk filosofi och vissa metafysiska frågor (moment 4). Inom den delkurs som ägnas åt politisk filosofi ges en översikt av några centrala politisk-filosofiska frågor grupperade kring begreppen rättvisa, jämlikhet, och frihet.

Praktisk filosofi 1, grundkurs (1-30 hp) - kurskod 718G01; Grundkursen ges på höstterminer. Ämnet behandlar filosofiska problem och teorier som rör livsåskådningsfrågor och olika värde- och värderingsfrågor. Grundkursen utgörs av ett antal delkurser med inriktning mot argumentationsteori, filosofihistoria och moralfilosofi. De avancerade filosofikurserna kan läggas samman till en masterexamen i filosofi, med inriktning på praktisk eller teoretisk filosofi. För att få en examen i praktisk filosofi krävs att man har gjort Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs 30 hp, Praktisk filosofi, magisterkurs 30 hp och Praktisk filosofi, masterkurs 30 hp samt ytterligare en kurs, förslagsvis i Teoretisk filosofi. Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp HT 2021, Helfart, Linköping Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Magisterkursen består dels av en självständigt genomförd egen uppsats, dels av ett seminarium samt litteraturkurser.

  1. Sql versus nosql
  2. Riddersvik badplats
  3. Socionomprogrammet distans malmö
  4. Sociala medier och nyheter
  5. Telia carrier careers
  6. Skolstart helsingborg 2021
  7. Spiltan stabil eller investmentbolag
  8. Fakultetskurser statsstöd
  9. Teoriprov serbiska

Diarienummer LiU-2018-00100 Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp (718A02) Practical Philosophy - Master Course, 30 credits Praktisk information kring studier i filosofi. Välkommen att studera filosofi hos oss på Linköpings universitet! På den här sidan har vi samlat information som du som ny student behöver för att komma igång med studierna så smidigt som möjligt. Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp. KURSKOD 718G03 Kursen ges höstterminer.

Kursplan, gäller från VT 2020.pdf Se fler kursplaner i planarkivet Praktisk filosofi.

Praktisk filosofi och TINT utgör en idealisk forsknings- och studiemiljö för både studerande och forskare som är intresserade av samhälleliga, samhällsvetenskapliga, etiska och vetenskapsfilosofiska frågor. Placering i arbetslivet. Efter avlagd examen har studerande i praktisk filosofi arbetat med de mest varierande arbetsuppgifter.

Gustaf Arrhenius är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och Torgny Segerstedt Pro Futura Scientia Fellow vid Svenska Collegium for Advan LITTERATURLISTA HT 2016 Teoretisk Filosofi 1, grundkurs, 30hp kurs i filosofihistoria, teoretisk filosofi 1 Köpes på LiU-tryck i A-huset tidigast en vecka före kursstart LITTERATURLISTA, HT2014: FPRA12, Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs), 30 hp - kurskod 718A03; Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden. De avancerade kurserna kan läggas samman till en masterexamen i filosofi, med inriktning på praktisk eller teoretisk filosofi.

2020-02-24

Praktisk filosofi liu

På drygt 40 år har LiU utvecklats till att idag vara en   Anmälningskod: LIU-90319. Undervisningsform: Program Filosofi och vetenskapsteori. Allt inom filosofi och vetenskapsteori; Praktisk filosofi; Teoretisk filosofi.

Praktisk filosofi liu

Upprop den 26 augusti 09–10 i hörsal 7 (ordinarie), Södra huset hus D och 11–12 i hörsal 4 (reserver), Södra huset hus B. Delkurser. Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik. Lärare dagkurs: Sama Agahi & Katharina Berndt Rasmussen Det är praktisk filosofi som står i centrum för undervisning och forskning i filosofi vid Linnéuniversitetet.
Enpetare flashback

Praktisk filosofi liu

Kursen ges vårterminer. Fortsättningskursen är avsedd att bredda och i flera avseenden fördjupa kunskaperna i ämnet. Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar för "praktiskt tänkande", med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Lunds praktiska filosofer har under senare år fått externa medel till ett flertal forskningsprojekt, inom olika delar av ämnet. Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp Kursen ger fördjupade kunskaper om praktisk-filosofiska problem och teorier.

Praktisk filosofi behandlar frågor om normer, värderingar och ideologier. Till centrala undervisnings- och forskningsområden hör moralfilosofi (etik) och samhällsfilosofi (politisk filosofi och rättsfilosofi). Teoretisk filosofi Praktisk filosofi Kognitionsvetenskap Forskare Forskargrupper Forskningsprojekt Forskarutbildning Disputationer Seminarieserier Konferenser Grundkursen i praktisk filosofi (Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin. Man lär sig också att formulera och granska argument på ett klargörande och stringent sätt.
Evelina forsell

Praktisk filosofi liu
Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp), 15 hp (93FS73). Philosophy (76-90 cr), 15 credits. Kursstart. HT 2021, HT 2020. Översikt; Kursplan; Kurslitteratur 

Teoretisk filosofi 1 Har du några frågor om Liu? Studentlivet? Find your local number: https://liu-se.zoom.us/u/cfLQB1X3a.


Medborgarplatsen moske eid bön

De avancerade filosofikurserna kan läggas samman till en masterexamen i filosofi, med inriktning på praktisk eller teoretisk filosofi. För att få en examen i praktisk filosofi krävs att man har gjort Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs 30 hp, Praktisk filosofi, magisterkurs 30 hp och Praktisk filosofi, masterkurs 30 hp samt ytterligare en

Delkurser. Delkurs 1: Klassiska texter i praktisk filosofi.